Stadiul alocări la nivelul Programului Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020


Pagină PO


Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 - 2020

Obiectivul strategic general al programului:

Intensificarea cooperării între regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska și Chernivetska din Ucraina și zonele eligibile ale statelor membre, în scopul de a iniția progrese în dificultățile existente în domeniile social, economic, de infrastructură și de mediu.

Aria Eligibilă

 • România - 3 judeţe Maramureş, Satu Mare şi Suceava
 • Ungaria - 2 judeţe Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén¬
 • Slovacia - 2 regiuni Prešovský şi Košický
 • Ucraina - 3 regiuni Zakarpatska, Ivan– Frankivska şi Chernivetska

Regiuni adiacente

 • România - judeţul Suceava
 • Ucraina - regiunea Chernivetska

Bugetul programului: 81.347.200 EUR din care 73.952.000 ENI+FEDER si 7.395.200 confinanţare naţională

Obiective tematice şi priorități

Obiectivul tematic 3 Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric

 • Promovarea culturii locale și a istoriei cu accentuarea funcţiei de turism

Obiectivul tematic 6 Protecția mediului, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

 • Utilizarea durabilă a mediului în zona transfrontalieră - conservarea resurselor naturale, acțiuni de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și poluare a râurilor

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport

 • Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport în vederea îmbunătățirii mobilităţii persoanelor și bunurilor
 • Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologiile de informare şi comunicare și schimbul de informații

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității

 • Prioritatea 1: Sprijinirea activităților comune pentru prevenirea dezastrelor naturale și antropice precum și acțiuni comune în situațiile de urgență
 • Prioritatea 2: Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de sănătate

Implementare Ro-Hu-Ua-Rs 2014-2020

Apeluri deschise


Implementare Programul Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014-2020

Programul a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene la data de 26 iunie 2015. Se estimează că programul va fi aprobat de CE până la sfârşitul anului 2015.

Primul apel de propuneri de proiecte se va lansa în trimestrul 3, anul 2016.

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte.

Tipuri de proiecte
Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acestea se vor stabili cu ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului.
În conformitate cu art. 39 din Regulamentul nr. 897/2014, vor fi eligibile:

 • Proiecte integrate, în cadrul cărora fiecare beneficiar implementează parte din activităţile proiectului pe teritoriul ţării sale
 • Proiecte simetrice, în cadrul cărora activităţi similare sunt implementate în paralel pe teritoriul ţărilor participante
 • Proiecte care se desfăşoară într-singură ţară: acestea sunt proiecte implementate, parţial sau integral, în una din ţările participante, care aduc, însă, beneficii tuturor sau anumitor ţări participante, având un impact şi beneficii transfrontaliere.


Beneficiari eligibili
Nu a fost stabilit la nivelul programului. Aceştia se vor stabili cu ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului.
În conformitate cu documentul de programare ENI CBC, partenerii care implementează proiecte vor reprezenta în primul rând nivelurile administrative regionale şi sub-naţionale, precum şi organizaţiile societăţii civile aflate în zona geografică eligibilă a programului.
Orietativ:

 • Autorități publice
 • ONG-uri
 • Institute de cercetare
 • Instituţii educaţionale
 • Alte asociaţii/organizaţii relevante pentru fiecare prioritate

Condiţiile pentru implicarea altor organizaţii vor fi definite în Ghidul Solicitantului elaborate pentru fiecare apel pentru propuneri de proiecte.


Parteneriat
Nu a fost stabilit la nivelul programului. Acesta se va stabili cu ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului.
Orientativ parteneriatul va consta în minim doi parteneri: unul din Statul membru UE Ungaria, Slovacia, România şi unul din statul non-membru UE Ucraina.

Depunerea proiectelor si procedura de selecție
Se vor stabili cu ocazia lansării apelurilor de proiecte în Ghidul Solicitantului.

Contact AM Ro-Hu-Ua-Rs

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Secretariatul Tehnic Comun
Széchenyi Programiroda
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest, HUNGARY
E-mail address: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fax: +36 1 224 3291

Autoritatea Națională
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene

Persoană de contact:
Manager program
Robert Costeţchi
Tel.: +40372 111 318;
Fax: +40372 111 456;
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.