Stadiul alocări la nivelul Programului Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020


Pagină PO


PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA

Programul Interreg V-A România-Ungaria, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-ungară, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

ARIA ELIGIBILĂ
România: 4 județe - Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș
Ungaria: 4 județe - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád


STRATEGIA PROGRAMULUI
Obiectivul strategic al programului vizează realizarea de intervenții integrate cu caracter transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialului comun și abordării provocărilor comune.

CE SE FINANȚEAZĂ

Axa Prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) - 48,50 mil euro

 • Prioritatea de investiții 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a întruni cerințele Uniunii în domeniul mediului și pentru a aborda necesitățile identificate de statele membre, pentru investiții care depășesc respectivele cerințe
 • Prioritatea de investiții 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural


Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare în domeniul accesibilității) - 34,99 mil euro

 • Prioritatea de investiții 7/b: Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv nodurile multimodale
 • Prioritatea de investiții 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile


Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) - 55,07 mil euro

 • Prioritatea de investiții 8/b: Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice


Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății și prevenției bolilor) - 57,03 mil euro

 • Prioritatea de investiții 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale la cele comunitare


Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor) - 9,55 mil euro

 • Prioritatea de investiții 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dezastrelor


Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea instituțiilor și comunităților) - 4,01 mil euro

 • Prioritatea de investiții 11/b: Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Autorități/administrații locale și județene și instituțiile lor
 • Ministere naționale și instituțiile lor specializate, birouri regionale ale acestora
 • Administrații ale parcurilor naționale/naturale
 • Instituții pentru protecția mediului
 • Instituții de învățământ superior
 • Organizații neguvernamentale
 • Asociații microregionale
 • Organizații de management al Euroregiunilor
 • Muzee, biblioteci, teatre
 • Biserici
 • Birouri ale patrimoniului cultural
 • Camere de comerț
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații naționale responsabile pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

Implementare Ro-Hu 2014-2020

Apeluri deschise

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria - FIŞĂ DE PREZENTARE septembrie 2017

Apeluri deschise şi documentele aferente


Implementare Programul Interreg V-A România - Ungaria 2014-2020

Raport Anual de Implementare - Rezumat pentru cetățeni (RAI 2016)

Ghidul Solicitantului pentru Proiecte Normale

 

Contact AM Ro-Hu

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk

 

Autoritatea de Management România-Ungaria, Serviciul Autoritatea de Management România-Ungaria

Bulevardul Libertății nr. 12, 040129 Bucuresti, sector 5, România

Tel.: 0372 111 326, Fax: 0372 111 456

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru granița România-Ungaria (BRECO)

Calea Armatei Române nr.1/A, 410087, Oradea, România

Tel.: 0259 473 174, Fax: 0259 473 175

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Autoritatea Națională, Biroul Primului Ministru din Ungaria

Wesselényi utca 20-22. 1077, Budapesta, Ungaria

Tel.: +36 1 474 9200, Fax: +36 1 795 0816

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site-uri web:

http://interreg-rohu.eu/en/home-en/

http://www.brecoradea.ro/

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369