Stadiul alocări la nivelul Programului de cooperare ESPON 2020


Pagină PO


Programul de Cooperare ESPON 2020

 

Programul de cooperare ESPON 2020, Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale continuă Programul ESPON 2013 și are ca obiectiv susținerea cercetării teritoriului european și fundamentarea politicilor europene. Aria programului acoperă teritoriul celor 28 state membre UE, precum și al celor 4 state partenere ale programului: Islanda, Norvegia, Lichtenstein și Elveția.

Bugetul total al programului ESPON 2020 este de 48,6 milioane de euro, din care 41,3 milioane de euro reprezintă alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020.


În calitate de ţară membră a programului, România va beneficia de rezultatele ESPON 2020, constând în analize teritoriale și studii asupra tendințelor europene în diverse domenii de actualitate: evoluții pe piața muncii sau în domeniul investiţiilor, modele de navetism, schimbări demografice, impactul schimbărilor climatice asupra teritoriului european etc.

Rezultatele cercetărilor și proiectelor realizate în cadrul ESPON 2020 vor fi utilizate la fundamentarea și îmbunătățirea politicilor comunitare cu impact teritorial și vor fi valorizate de statele participante prin instrumente și politici adaptate particularităților naționale și regionale. La aceasta vor contribui și analizele care vor fi realizate în cadrul programului la solicitarea autorităților naționale și regionale privind probleme specifice teritoriilor respective și relevante la nivel european.

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe prioritare:

  • axa prioritară 1 - centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, observare, instrumente și diseminare,
  • axa prioritară 2 - asistență tehnică.

Axa prioritară 1 va finanța o operațiune cu beneficiar unic (Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială GECT ESPON 2020), aceasta urmând să contracteze servicii către instituțiile de cercetare prin proceduri de achiziție publică.
Fondurile alocate axei prioritare 1 vor finanța proiecte de cercetare care vor contribui la:

  • Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată,
  • Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale,
  • Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale,
  • O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de către utilizatorii interesați.

Autoritatea de Management a programului este statul Luxemburg, prin Ministerul Dezvoltării Durabile si Infrastructurii, Departamentul pentru Planificare Teritorialã si Dezvoltare (DATER), Divizia pentru Afaceri Europene. Autoritatea Națională pentru România este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Informații suplimentare privind programul ESPON sunt disponibile pe www.espon.eu.

Implementare ESPON

Apeluri deschise


Implementare Programul de Cooperare ESPON 2020

 

 

 

Contact ESPON

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Punctul de contact ESPON 2020 în România

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

Sediul din cadrul Ministerului Justiției

 

Persoană de Contact

Amalia Virdol 
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
Telefon: + 40 372 114 517
Fax: + 40 372 114 533

Coordonator PCER
asist. dr. Daniel Tudora

Responsabil ştiinţific
prof. univ. dr. Octavian Groza

 

Web site:

www.espon.eu

www.esponromania.ro