Stadiul alocări la nivelul Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020


Pagină PO


Programul Transnaţional "Dunărea" 2014-2020

Obiectivul strategic general al programului
Programul transnațional Dunărea 2014-2020 va finanța proiecte implementate de un parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale.

Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa)

Excepții:
Instituțiile Germane și Ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt eligibile dacă:

 • Au competente în aria eligibilă (e.g. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
 • Îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
 • Implementează activitățile care sunt in beneficiul ariei programului.


Buget total: 262.989.835, 60 euro

Axe prioritare

Axa Prioritară 1 - Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunării

 • Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru inovare
 • Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul de afaceri


Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunării

 • Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale
 • Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice
 • Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de inundații
 • Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență

Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării

 • Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane
 • Îmbunătățirea securității și eficienței energetice

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică dedicată finanțării structurilor de management ale programului si activităților acestora

 • Facilitarea implementării programului

Implementare "Dunărea"

Apeluri deschise


Implementare Programul Transnaţional "Dunărea" 2014-2020

 

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de propuneri de proiecte, in perioada 2015-2018.

Tipuri de proiecte

 • Proiectele de cooperare transnaționala trebuie să aibă următoarele caracteristici:
 • Parteneri din minim 3 state participante in program
 • Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor partenerilor
 • Caracter transnațional al acțiunilor
 • Acțiuni pre-investiționale  nu se finanțează investiții mari ci eventual proiecte pilot

Beneficiari eligibili

 • Autorități locale/ regionale/ naționale
 • Organisme de drept public
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT)
 • Organizații internaționale
 • Organisme private, inclusiv IMM-uri

Parteneriat

 • minim 3 parteneri
 • nu există număr maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de
 • Partenerul Lider trebuie să fie dintr-un stat membru UE

Ratele de cofinanțare (pentru statele membre):

 • Prioritățile 1-4: 85% FEDR + 15% cofinanțare națională
 • Prioritatea de AT: 75% FEDR + 25 % cofinanțare națională

Cofinanțarea națională poate sa fie publică sau privată.

Depunerea proiectelor si Procedura de selecție
Conform deciziei Comitetului de Planificare al programului, primul apel de depuneri de proiecte se va desfășura în doi pași:


Primul pas presupune completarea online a unei Declarații de Interes în sistemul de monitorizare al programului Dunărea (IMIS), conform termenilor de referința aferenți acestui apel de proiecte. În urma evaluării Declarații de Interes, aplicanții vor fi fie respinși, fie invitați să urmeze cel de-al doilea pas.

Cel de-al doilea pas presupune analizarea aplicațiilor în conformitate cu procedurile de selecție, care au în vedere următoarele criterii:

 • Eligibilitatea care constituie un proces inflexibil care are doar două variante de rezultat (aprobat sau respins)
 • Evaluarea calitativa: este aplicata doar proiectelor ce au trecut de evaluarea eligibilității si este formata din doua părți (criterii de evaluare strategică si criterii de evaluare operaționale: doar proiectele care au trecut de etapa de evaluare strategică vor fi evaluate si din punct de vedere operațional)

Perioada de implementare a unui proiect finanțat din PO Dunărea va avea o durată de 30 de luni.

Cheltuieli Eligibile:
Pentru a fi eligibile la nivel de proiect, cheltuielile trebuie sa respecte următoarele criterii generale:

 • Se referă la activitățile legate de implementarea proiectului, așa cum au fost prevăzute în aplicația, aprobată de Comitetul de Monitorizare
 • Să fie în conformitate cu principiile eficienței, eficacității și economiei
 • Să se supună principiilor costurilor reale, cu excepția costurilor calculate pe baza ratelor forfetare sau sume fixe
 • Să fie generate și și plătite de partenerii în proiect indicați în aplicație în interiorul duratei de implementare a proiectului
 • Să fie legate de activități care nu au fost finanțate din alt instrument financiar
 • Să fie susținute de facturi sau alte documente probatoare legate direct de fiecare partener în parte (cu excepția celor rambursate pe baza unei sume fixe sau rate forfetare).


Următoarele cheltuieli sunt considerate a fi eligibile în cadrul programului:

 • Costuri de personal (salariu, alte costuri legate direct de plăți salariale plătite și nerecuperabile de către angajator)
 • Costuri de administrare (chirie, asigurări, utilități, birotica, IT, taxe bancare, etc.)
 • Călătorie și cazare (transport, masă, cazare, viză, diurnă)
 • Expertiză și servicii externe (studii, sondaje, training-uri, traduceri, promovare, etc.)
 • Echipamente (echipamente IT, mobilier, vehicule, etc.)
 • Investiții la scară mică
 • Costuri de pregătire a proiectului (în sumă fixă de 20.000 euro/proiect)
 • Costuri de închidere a proiectului (în sumă fixă de 5.000 euro/proiect)

Contact "Dunărea"

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


SECRETARIATUL COMUN
H-1051 Budapest, József Nádor Tér 2-4
Ungaria
Tel: +36 1 795 4082


http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
www.mdrap.ro
www.danube-region.euCONTACT:
Autoritatea Națională pentru Programul DANUBE
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Direcția Generală Programe Europene
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact

Persoană de contact:
Responsabil program
Alina Mihalache
Telefon: 0372 111 305
Fax: 0372 111 456
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.