Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAnunţ privind selecţia partenerilor relevanţi pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027 POIM 23.11.2022
isPOIM: Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor - Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3045/23.11.2022. POIM 23.11.2022
is24 noiembrie se dă startul depunerii proiectelor pentru producerea de energie din surse regenerabile în vederea comercializării la nivelul APL-urilor POIM 22.11.2022
isPOIM: publică Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor – sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării POIM 16.11.2022
isPOCU solicită clarificări pentru apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – etapa ETF POCU 14.11.2022
isPOIM: publică erata la Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor POIM 09.11.2022
isPOIM: prelungirea până la data de 05.12.2022, ora 17.00 a apelului de proiecte aferent Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale POIM 09.11.2022
isPrelungirea apelurilor aferente Ghidurilor solicitantului Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 POIM 08.11.2022
isPOIM: Ordinul MIPE nr. 2930/2022 privind aprobarea modificării Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale POIM 07.11.2022
isPOIM: Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali POIM 07.11.2022
isPOC: Instrucțiunea nr. 56 privind completarea cererii de finanțare pentru proiectele contractate în platforma IMM Recover, în cadrul Acțiunii 411 – Investiții în activități productive, Tip proiect: „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” POC 07.11.2022
is08 noiembrie începe depunerea proiectelor pentru măsura de eficiență energetică dedicată APL-urilor POIM 04.11.2022
isCompletare declarații pe platforma IMM Recover POIM 04.11.2022
isActualizare platformă IMM Recover POIM 03.11.2022
isLansare apel non-competitiv, Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, aferent măsurii P1 Precaritatea alimentară – lipsa alimentelor de bază, din cadrul POAD 2014–2020. POAD 31.10.2022
isPOCU solicită clarificări pentru apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – etapa CAE POCU 27.10.2022
isPrelungirea apelurilor aferente Ghidului solicitantului ”Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari” POIM 25.10.2022
isPrelungirea apelurilor aferente Ghidului Solicitantului ”Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor” POIM 25.10.2022
isPrelungirea apelurilor aferente Ghidului solicitantului ”Condiții specifice de accesare a fondurilor sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor” POIM 25.10.2022
isInstrucțiunea nr. 8/11.10.2022 privind asigurarea prevenirii, detectării și corectării conflictului de interese în cadrul proiectelor finanțate din Programul Transport 2021 – 2027. POST 17.10.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !