Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOMIPE nr. 1729/14.07.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 - în vigoare de la data de 14.07.2022. POAT 14.07.2022
isOrdinul nr. 1714/12.07.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. POIM 12.07.2022
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală POIM 05.07.2022
isOrdin nr. 1506 privind modificarea ghidului „Condiții specifice de accesare a fondurilor – Refacere a ecosistemelor degradate” POIM 23.06.2022
isPOC lansează în consultare publică ghidul „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență” POC 22.06.2022
isOrdin nr. 1490/2022 privind depunerea proiectelor în cadrul apelului „Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România” POIM 21.06.2022
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate și lista finală de rezervă pentru apelul „Educație nonformală în sistem outdoor Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov” POCU 17.06.2022
isOMIPE 1005/2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 – in vigoare de la data de 16 iunie 2022 POAT 16.06.2022
isRegistrul ordinelor de plată POAD pentru ziua de 14.06.2022 POAD 14.06.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 30 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.06.2022 POCU 03.06.2022
isLista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 31 mai 2022 POCU 03.06.2022
isPOIM prelungește termenul aferent apelului de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali - AP 6, OS 6.2 POIM 31.05.2022
isLista proiectelor POAD contractate pe regiuni de implementare – actualizare 31 mai 2022 POAD 31.05.2022
isPOC: Lista contractelor semnate/ în implementare/ finalizate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 25 mai 2022 POC 25.05.2022
isPOC: Ordinul MIPE nr. 729/16.05.2022 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect ”Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru” POC 16.05.2022
isPOC: Ghidul solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru entitățile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru” POC 10.05.2022
isAM POCU - Lista intermediară nr. 20 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 16.04.2022 – 10.05.2022. POCU 10.05.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 5/ 2022 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a modificării avansului contractual POIM 06.05.2022
isPOCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 03.05.2022
isAM POCU – Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 - Educație nonformală în sistem outdoor - Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 03.05.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !