Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”, apel non-competitiv, Axa prioritara 2, Obiectivul Specific 2.1. POCU 05.09.2022
isMIPE modifică și completează Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. POIM 30.08.2022
isPOC - Măsura 4.1.1: Manualul de utilizare pentru depunerea cererii de finanțare ajutor de minimis POC 24.08.2022
isOrdinul MIPE nr 2034/12.08.2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de reţele sau sisteme centralizate de termoficare POIM 23.08.2022
isPOCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară după aprobarea Hotărârii Guvernului 982/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12/ Competente digitale pentru angajații din IMM POCU 17.08.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 41 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.08.2022 POCU 11.08.2022
isPOCU: Listele intermediare ale proiectelor aprobate și selectate – apelul “Educație nonformală în sistem outdoor – Regiuni mai putin dezvoltate” POCU 11.08.2022
isOMIPE nr. 2007/2022 pentru aprobarea Ghidului privind finanțarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor 823 (AP 4, PI iv), 879 (AP 4, PI v), 888 (AP 3, PI i), 906 (AP 4, PI iv), 933 (AP 6, PI i), 953(AP4, PI iv), transferate în cadrul Axei Prioritare 8 REACT EU, PI 13i (FSE) Depășirea efectelor stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 și pregătirea pentru o redresare economică ecologică, digitală și durabilă, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 POCU 09.08.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 24 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE- perioada 12.07.2022 – 03.08.2022 POCU 03.08.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 40 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 03.08.2022 POCU 03.08.2022
isInstrucțiunea nr. 50 referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, cu modificarile si completarile ulterioare POIM 01.08.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 39 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 28.07.2022 POCU 28.07.2022
isAMPOCU publică lista actualizată la data de 28.07.2022 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 28.07.2022
isLista fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCSR – actualizare 28 iulie 2022 POCU 28.07.2022
isActivități de mentenanță și optimizare la nivelul infrastructurii sistemului informatic MySMIS Toate programele 26.07.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 38 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2022 POCU 21.07.2022
isConsultare publică POAD: Ghidul solicitantului Acordarea de trusouri pentru nou-născuți – măsura P2.2 Lipsa trusourilor pentru nou-născuți POAD 19.07.2022
isOrdin MIPE nr. 1729/14.07.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/2018 – în vigoare de la data de 14.07.2022 POAT 15.07.2022
isInstrucțiunea 51 din 14.07.2022 privind posibilitatea utilizării echipamentelor achiziționate prin Acțiunea 2.3.3 – e-Educație, apel 2 și Acțiunea 4.2.1 Sprijin pentru procesul educațional on-line pentru desfășurarea activităților didactice on-line și cu prezență fizică POC 14.07.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 37 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 14.07.2022 POCU 14.07.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !