Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCUFORM - lista cu răspunsurile aferente întrebărilor legate de colectarea și raportarea indicatorilor, precum și răspunsuri ce țin de implementarea proiectelor POCU 19.04.2022
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 18.04.2022
isPOCU: Anunț solicitare clarificări ETF apel 991 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” POCU 15.04.2022
isAM POCU - Lista intermediară nr. 19 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 12.04.2022 – 15.04.2022 POCU 15.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 3/ 2022 privind aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale POIM 13.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 16 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.1) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 17 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, (AP 5/PI 9.vi/OS 5.2.) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 18 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 19 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, (AP 2/PI 8.ii/OS 2.1&2.2) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 20 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, (AP 6/PI 10.iv/OS 6.13 POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 21 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, (AP 4/PI 9.v/OS 4.16) POCU 12.04.2022
isPOCU: Anunț solicitare clarificări etapa CAE - Apel POCU/987/6/26 ”Educație nonformală în sistem outdoor” – Regiunea ma puțin dezvoltată POCU 07.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 48/2022 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor prevederi prevăzute în instrucțiunile destinate beneficiarilor proiectelor finanțate prin POIM – AP 9,10, OS 10.1 POIM 07.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 47/2022 pentru rectificarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 07.04.2022
isA fost revizuită Metodologia de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 05.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 46/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 04.04.2022
isPOAT: Lista proiectelor contractate – actualizare 31 martie 2022 POAT 31.03.2022
isPOAT: OMIPE nr. 348/28.03.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/02.09.2020 POAT 28.03.2022
isPOIM publică Ordinul nr. 319/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, și Ordinul nr. 320/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență POIM 23.03.2022
isPOAT: OMIPE 293/2022 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 POAT 15.03.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !