Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: A fost actualizat Ghidul – sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor POIM 15.10.2022
isInstrucțiunea nr. 7/10.10.2022 privind transmiterea de către Beneficiarii proiectelor de transport finanțate în cadrul Programului Transport 2021 – 2027 (POT 2021 – 2027), a unor documente necesare pentru implementarea contractelor de finanțare. POST 14.10.2022
isPOIM: Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale, POIM 14 – 20, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.2 POIM 13.10.2022
isPOC: Schemă ajutor de stat aferentă acțiunii 4.1.1 bis POC 12.10.2022
isEficiență energetică pentru mediul de afaceri: Se dă startul primelor apeluri de proiecte. Ghidurile Solicitanului au fost actualizate POIM 11.10.2022
isApeluri POIM Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri și Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri - clasa CAEN 10, 11(parțial). POIM 11.10.2022
isPOIM: Autoritatea de Management POIM anunță deschiderea call center pentru proiectele ce se vor depune prin platforma IMM Recover POIM 10.10.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul pentru accesarea fondurilor pentru eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari POIM 10.10.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul - sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor POIM 10.10.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul pentru accesarea fondurilor pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor POIM 10.10.2022
isInstrucțiunea nr. 4/28.09.2022 privind accesul în platforma e-SMC al personalului din structurile beneficiarilor eligibili precum și obținerea unor date și informații privind verificarea beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 4 Transport sustenabil POST 05.10.2022
isPOIM, consultare publică: Ghidul solicitantului pentru Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali POIM 05.10.2022
isPOIM, consultare publică: Ghidul solicitantului pentru Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă POIM 05.10.2022
isPOAD: consultare publică Ghidul Solicitantului Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde – măsura P 1 Precaritatea alimentară - lipsa alimentelor de bază din cadrul POAD. POAD 05.10.2022
isPOCU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 “Educație nonformală în sistem outdoor – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 03.10.2022
isPOCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 03.10.2022
isAnunț privind rezultatul final al procedurii de selecție privind partenerii relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Asistență Tehnică 2021–2027. POAT 29.09.2022
isA început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare – Acțiunea 4.1.1 BIS POC 28.09.2022
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 28.09.2022
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile POCU 28.09.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !