Titlu anunț Program operațional Data publicării
isContractarea proiectelor POIM acceptate în platforma IMM Recover POIM 17.01.2023
isAM POIM anunță prelungirea până la data de 15.02.2023, a apelului aferent Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă POIM 12.01.2023
isPOCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” POCU 29.12.2022
isPOIM: Cererile de relocare conturi în aplicația IMM Recover se pot depune până cel tărziu vineri 30 decembrie 2022 ora 11.00. POIM 28.12.2022
isPOCU publică lista finală a proiectelor selectate după soluționarea contestațiilor - etapa ETF - pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii. POCU 22.12.2022
isMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește, până la data de 17 februarie 2023, apelul de proiecte POIM/870/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România POIM 20.12.2022
isPOIM: circulara nr. 154502/20.12.2022 dedicată beneficiarilor proiectelor finanțate din POIM, axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1 POIM 20.12.2022
isPOCU: consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina” POCU 15.12.2022
isPOIM: prelungirea până la data de 31.12.2022, ora 17.00 apelul de proiecte aferent Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale POIM 14.12.2022
isPOIM: prelungirea până la data de 31.12.2022, ora 17.00 a apelului de proiecte aferent Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării POIM 14.12.2022
isAM POCU publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii POCU 13.12.2022
isPOIM: anexele Fișa IMM Recover și Grila de verificare IMM Recover aferente Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării POIM 08.12.2022
isPOIM: Ordinul MIPE nr. 3095/05.12.2022 privind aprobarea modificării Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării POIM 05.12.2022
isPOIM: prelungirea, până la data de 15.12.2022, ora 17.00, a apelului de proiecte aferent Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor - sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării POIM 05.12.2022
isAnunț privind prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor din cadrul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Dezvoltare Durabilă 2021–2027 POIM 29.11.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali POIM 29.11.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale POIM 29.11.2022
isPOCU publică lista intermediară ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii POCU 29.11.2022
isDecizia nr. 137/28.11.2022 privind modificarea O.S 2.6 GHIDUL SOLICITANTULUI- CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR-FLUIDIZAREA TRAFICULUI DE TRECERE A PUNCTELOR DE COMUNICARE TRANSNAȚIONALĂ aferent Axei Prioritare 2 POIM 2014-2020 POST 28.11.2022
isAMPOCU: publică lista finala a cererilor de finanțare respinse dupa solutionarea contestatiilor aferente etapei verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ POCU 23.11.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !