Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: Ghidul solicitantului – investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului – eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului – sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, Axa Prioritara 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2639/28.09.2022. POIM 28.09.2022
isInstrucțiunea nr. 3/21.09.2022 privind condițiile care trebuie îndeplinite de către beneficiarii Programului Transport 2021 – 2027 pentru a obține avizul de principiu al DGPET asupra fișelor de fundamentare (Formularul nr. 1) pentru proiectele propuse la finanțare/finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2021 – 2027, precum și acordul DGPET de includere în bugetul ordonatorului de credit. POST 26.09.2022
isInstrucțiunea nr. 2/19.09.2022 privind formatul Raportului de progres al beneficiarului și a modalității de transmitere a acestuia la Direcția Generală Programe Europene Transport pentru proiecte cu finanțare din PNRR – Componenta C4 Transport sustenabil POST 26.09.2022
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 26.09.2022
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile POCU 26.09.2022
isAnunț privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Asistenţă Tehnică 2021–2027. POAT 21.09.2022
isAM POCU lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă” POCU 20.09.2022
isAM POCU lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 20.09.2022
isAM POCU lansează apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 20.09.2022
isAM POC publică Ghidul solicitantului aferent investițiilor în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență, acțiunea 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 POC 16.09.2022
isInstrucțiunea 10/19.08.2022 pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare POST 14.09.2022
isPOIM, consultare publică: Ghidurile solicitantului pentru investiții în producția de energie din surse regenerabile – autorități publice locale POIM 14.09.2022
isAM POCU - Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/717/5/1/ și POCU/718/5/1. POCU 12.09.2022
isAM POAD publică corrigendum-ul de modificare a Ghidului Solicitantului Acordarea de trusouri pentru nou-născuți POAD, aferent măsurii P2.2 Lipsa trusourilor pentru nou-născuți din cadrul POAD 2014-2020. POAD 09.09.2022
isPOAD: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 05.09.2022
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, apel competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1, 3.4. POCU 05.09.2022
isAM POCU lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, apel non-competitiv, Axa prioritara 3, Obiectivele Specifice 3.1, 3.2, 3.3. POCU 05.09.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !