Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: A fost actualizat Ghidul solicitantului „Axa prioritară 7 Asistență tehnică” POCU 28.09.2023
isPOCU: Ghidul „Măsuri de sprijin pentru categoriile de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie” POCU 28.09.2023
isDGPECU publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1146/9/1/CARE - Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina – Componenta 1 - Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2 POCU 08.09.2023
isPOC: Instrucțiunea nr. 65 privind implementarea 4.1.1 POC 04.09.2023
isManualul Beneficiarului POCU - versiunea august 2023 POCU 31.08.2023
isAM POCU lansează apelul „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina 2” POCU 23.08.2023
isConsultare publică: Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice aferent apelului necompetitiv „Sprijin pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina” POCU 04.08.2023
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul CARE – Suport tehnic pentru operaționalizarea CRPCSA Crevedia POCU 01.08.2023
isGhidul privind indicatorii de rezultat POIM 2014-2020 POIM 19.07.2023
isCorrigendum la Ghidul Solicitantului „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 17.07.2023
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează apelurile competitive „Acordarea de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, saci de dormit pentru persoanele fără adăpost”, POAD 2014-2020 – Precaritate materială de bază (lipsa articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, saci de dormit) POAD 17.07.2023
isAnunț referitor la funcționarea MySMIS2014: lucrări de mentenanță în data de 13.07.2023 Toate programele 13.07.2023
isAM POCU lansează apelul „Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migraților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia” POCU 11.07.2023
isSinteza de prezentare a modificărilor Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență" și Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare și construcțiilor, precum și alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență” POC 07.07.2023
isConsultare publică, POCA: Ghidului solicitantului Sprijin pentru creșterea transparenței în autoritățile și instituțiile publice precum și a măsurilor aferente sistemului de control managerial intern POCA 07.07.2023
isOrdinul nr. 2352/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” și Ordinul nr. 2353/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 26.06.2023
isOrdinul nr. 2572/22.06.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere POC 26.06.2023
isOrdinul nr. 2349/07.06.2023 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” POCU 23.06.2023
isOMIPE 2468/15.06.2023 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice /tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic POAT 20.06.2023
isPOCU: consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Crearea condițiilor necesare îmbunătățirii asistenței oferite de către principalii actori responsabili cu integrarea migraților care vor beneficia de servicii în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Crevedia”, apel non-competitiv, Axa Prioritară 9 – CARE- Măsuri imediate pentru acordarea de sprijin cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina POCU 12.06.2023

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !