Beneficiar: INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ “PETRU PONI”

inomatpol

 

Valoare: 63.289.772,10 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 53.796.306,29 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 9.493.465,82 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

 

 

InoMatPol este proiectul prin care Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iași a devenit un pol de ştiință și tehnologie prin deschiderea de noi direcţii de cercetare şi diversificare a gamei de servicii de cercetare orientate în special către industrie, adaptate cerinţelor de inovare ale agenţilor economici din cadrul structurilor de tip cluster.

Inițiativa, de mare anvergură, și-a propus dezvoltarea unui pol interdisciplinar în domeniul de specializare inteligentă eco-nano-tehnologii şi materiale avansate. Acest proiect a dus la consolidarea unei mari infrastructuri moderne CDI localizată în Regiunea de Nord-Est a României, unitate capabilă să funcționeze drept pol de excelență la nivel național și european, cu impact asupra mediului economic, cât și asupra actorilor CDI. 

Lista rezultatelor obținute include și numeroase facilități în infrastructura necesară cercetării, precum : 

  • Modernizarea a 3 corpuri de clădire în vederea dezvoltării a şapte noi direcţii de cercetare;
  • Modernizarea/reconfigurarea de încăperi/hale pentru a găzdui 20 laboratoare noi de sinteză incluzând echipamente/instalaţii pilot şi un laborator suport; 
  • Modernizarea de încăperi pentru a găzdui alte 10 laboratoare de sinteză şi 5 laboratoare suport; 
  • Reabilitarea spaţiilor de prelucrare/interpretare rezultate, diseminare rezultate, a spaţiilor tehnice;
  • Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație (unele cu configuraţie unică în Regiunea de Nord-Est sau unice în România) care completează infrastructura existentă şi vor permite ICMPP să devină un Pol de excelenţă interdisciplinar în domeniul “Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”, aliniat la noile tendinţe şi standarde internaţionale.

Proiectul InoMatPol va contribui direct la alinierea și integrarea cercetării românești în Spațiul European al Cercetării prin deschiderea de noi direcții de cercetare și diversificare a gamei de servicii de cercetare orientate în special către industrie în domeniul de specializare inteligentă eco-nano-tehnologii și materiale avansate.