Beneficiar: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

ambrozia pius a

 

Valoare: 8.477.610,10 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 7.158.493,97 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 1.319.116,13 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

 

 

Terapia pacienților alergici la ambrozie poate fi mai bine definită și orientată, cu ajutorul unui nou mecanism de diagnostic realizat cu fonduri europene de peste 7 milioane lei, în cadrul unui proiect de cercetare - INSPIRED. Noul kit de diagnostic este bazat pe utilizarea alergenelor recombinate și a fost realizat cu sprijinul unei echipe internaţionale, prin atragerea de specialişti din străinătate recunoscuţi. Proiectul a creat în cadrul Centrului de cercetare OncoGen un nucleu de competenţă ştiintifică de înalt nivel în aplicarea tehnologiilor avansate bazate pe alergene recombinate, pentru o şi mai bună orientare în terapia bolii. Rezultatele noii strategii terapeutice se regăsesc în 15 publicaţii ştiințifice.

La nivel regional, echipa proiectului INSPIRED a sprijinit Consiliul Județean Timiș în activitatea de combatere a ambroziei din cadrul proiectului „STOP AMBROZIE”, contribuind la realizarea unei aplicații online de identificare și localizare a ambroziei cu informații referitoare despre simptomatologia și biologia plantei Ambrosia. Totodată, în perioada sezonului polenic de ambrozie, medicii specialiști alergologi din echipa de proiect au acordat gratuit teleconsultații prin intermediul platformei. 

De asemenea, în Centrul OncoGen din Timişoara s-a creat un nucleu de competență științifică de nivel înalt în domeniul alergologiei moleculare. Aplicarea tehnologiilor avansate de biologie moleculară a permis dezvoltarea a două kituri de analiză care se află în proces de brevetare. 

Pentru personalul medical, utilizarea kitului de diagnostic va crește specificitatea și fiabilitatea evaluării sensibilizării la ambrozie, contribuind la creșterea calității diagnosticului. Rezultatele obținute au fost publicate în reviste științifice cu factor de impact și au fost prezentate la principalele congrese și conferințe naționale și internaționale, crescând vizibilitatea zonei de vest a României în cadrul comunității științifice internaționale.