Beneficiar: UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

inovabiomed a

 

Valoare: 66.761.485 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 53.409.188 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 13.352.297 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

 

 

Înfiinţarea Centrului pentru Soluții inovatoare de Fabricație a Biomaterialelor Inteligente și Suprafețelor Biomedicale (INOVABIOMED) a adus un beneficiu major prin creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare şi de transfer de cunoștinţe, asigurând condiţiile pentru dezvoltarea unui grup economic de excelenţă în România, din care face parte Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB). 

Proiectul vizează tehnologii inovatoare pentru asigurarea calității materialelor în sănătate, energie și mediu, iar beneficiarii vor fi cei care activează în diverse domenii, precum: spitale universitare și clinici medicale, industrie, IMM–uri, specialiști în domeniul protecției mediului din unitățile administrative locale, regionale, centrale şi ONG-uri. Toate aceste categorii vor avea acces la noi tehnologii și produse menite să contribuie la îmbunătățirea sănătății populației.

Cu finanțarea acordată prin acest proiect, în cadrul UPB au fost create și dotate 10 noi laboratoare de cercetare, iar 6 laboratoare de cercetare existente au fost modernizate. Au fost achiziționate 57 de echipamente din care 32 cu valoarea de peste 100.000 euro. Aceste facilități de ultimă generație deschid noi oportunități de specializare pentru știință, cum ar fi de exemplu specializarea în domeniul ecotehnologiilor, nanotehnologiilor și materialelor avansate, sau dezvoltarea de lucrări științifice și teze de doctorat.

Centrul de excelență INOVABIOMED, unic la nivel național, va îmbunătăţi considerabil cercetarea în domeniul științelor exacte și inginerești, precum şi în sectorul biomedical din universități şi institute de cercetare. De asemenea, prin implicarea unui număr de șase facultăți din UPB, va contribui la creşterea capacităţii academice de dezvoltare a cercetării de excelenţă şi angajarea de cercetători tineri, doctoranzi și postdoctoranzi. 

Proiectul INOVABIOMED este relevant prin dezvoltarea durabilă pe care o propune în toate componentele sale, dar mai ales prin anvergura efectelor pozitive asupra întregii societăți.