Beneficiar: INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO SCS

arhitecturi electronice auto

 

Valoare: 6.652.540 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 2.640.000 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 3.302.860 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

 

 

Reducerea emisiilor cu efect de seră și a nivelului de zgomot, îmbunătățirea calității aerului şi ecologizarea transportului rutier sunt printre principalele obiective ale oricărei comunități de astăzi, totodată reprezintă principalele beneficii aduse de acest proiect. Să nu uităm că poluarea este a doua problemă majoră care îi preocupă cel mai mult pe cetățeni, după schimbările climatice.

Prin proiectul „Cercetarea sistemelor și arhitecturilor electronice pentru automatizarea integrală a condusului autovehiculelor rutiere”, s-a urmărit dezvoltarea unor module inteligente de senzori de viteză ABS pentru autovehiculele electrice, precum și a unui modul inteligent de măsurare diferențială a presiunii, utilizat în aplicația de servofrână. Ambele aplicații urmăresc creșterea eficienței automobilelor acoperind întregul spectru de la motoarele clasice cu combustie internă până la mașini electrice.

La baza acestui proiect de cercetare în domeniul arhitecturii sistemelor de control automatizate se află necesitatea de a trece la următorul nivel de prevenire (”fail-aware”), siguranță (”fail-safe”) şi operaționalizare (”fail-operational”) a defecțiunilor, cât și necesitatea de a crește eficiența trenului de rulare (“drivetrain”) în scopul de a întări și promova poziția Europei de lider în folosirea echipamentelor performante pentru conducerea automată a autovehiculelor şi tranziţia către o mobilitate cu emisii zero.

Pe termen lung, avantajul constă în tranziţia către utilizarea automobilelor electrice pentru a atinge niveluri ale calității aerului care să nu implice riscuri pentru sănătatea umană și mediul înconjurător.