Beneficiar: AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

formare profesionala

 

Valoare: 4.272.839,22 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 3.618.881,17 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 653.958,05 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020

 

 

 Adresat beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri FESI și POAT 2014-2020 din instituțiile și autoritățile publice din administrația publică centrală și locală, proiectul implementat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a vizat consolidarea și dezvoltarea capacității acestora de a implementa proiecte și gestiona eficient fonduri europene nerambursabile.

1.680 de participanți, din 314 instituții și autorități publice, au beneficiat de formare profesională și certificare în cadrul celor 86 de sesiuni de instruire organizate pe tematica specifică beneficiarilor și potențialilor beneficiari POAT și FESI.

Împărțite pe două componente, sesiunile de instruire au vizat tematici precum: achiziții publice/noul pachet legislativ, prevenirea neregulilor și fraudei, conflict de interese, incompatibilități, elaborarea cererilor de finanțare și a documentelor aferente rambursărilor POAT.

Prin cele cinci module de formare dezvoltate, proiectul a contribuit și la modernizarea metodelor de instruire prin promovarea: 

  • utilizării TIC,
  • transferului de cunoștințe,
  • bunelor practici,
  • inovării,
  • networking-ului între angajații administrației publice centrale și locale.

Mai multe informații despre acest proiect sunt disponibile: http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_cod_11031.