Stadiul alocări la nivelul POPAM

Prezenare POPAM 2014-2020

Site POP Site MADR


Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 

 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare.

Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

În linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, măsurile finanţate prin FEPAM nu vor fi implementate în combinaţie cu alte fonduri (cu alte cuvinte, intervenţiile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat în perioada de programare se va realiza prin proiecte care se completează reciproc, finanţate din celelalte fonduri (FEDR, FSE, FEADR).

În ceea ce priveşte intervenţiile de tip CLLD finanţate din FEPAM, acestea vor avea ca scop creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate. Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea comunității.

Măsurile finanţate din FEPAM vor fi corelate şi completate cu intervenţiile din cadrul celorlalte programe operaţionale, pentru:

Obiectivul tematic 3 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului de pescuit şi acvacultură
Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele
Obiectivul tematic 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă

Alocare financiara - 168 421 371 Euro

 

Documente program:

 1. Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020
 2. Manuale de proceduri in vigoare - POPAM 2014-2020
 3. Arhiva manuale de proceduri
 4. Ghidul Solicitantului (aprobat)
 5. Ghidul solicitantului masuri noi - consultare publica
 6. Arhiva Ghidul Solicitantului POPAM
 7. Planul Strategic National Multianual privind Acvacultura 2014-2020
 8. Studiu de piata sector pescaresc
 9. Grupul de Lucru pentru Pescuit si Acvacultura
 10. Materiale suport
 11. Comitet de Monitorizare POPAM 2014-2020
 12. Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020
 13. Rezumat Apeluri POPAM 2014-2020
 14. Raport de evaluare a stadiului implementarii POPAM 2014-2020
 15. Stadiul implementării POPAM 2014-2020
 16. Anexa V la REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014
 17. Rapoarte anuale de implementare
 18. Documente de programare POPAM
 19. Legislatie implementare POPAM
 20. Legislatie programare POPAM
 21. Evenimente POPAM 2014-2020
 22. Newsletter POPAM 2014-2020
 23. Arhiva instructiuni utilizare MySMIS
 24. Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit (FLAG)
 25. Proiecte Inovare/Ecoinovare
 26. Egalitatea de șanse și dezvoltare durabila
 27. FAQ
 28. Achizitii POPAM
 29. Exemple de proiecte

 

Contact POPAM

Contact POP


SEDIUL CENTRAL - Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP
Adresa: B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti
Tel: 021.307.98.02
Fax: 021.307.24.74

Centru Regional Braşov
Adresa: International Trade Center, Str.Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov, Jud. Braşov
Tel/Fax: 0268.546.511, 0725.256.235, 0725.256.236
Județe arondate: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

Centru Regional Bucureşti
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 6, Buftea, judeţul Ilfov
Tel./Fax: 021.350.11.61, 0725.256.223, 0725.256.224
Județe arondate: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti

Centru Regional Constanţa
Adresa: Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanţa, judeţul Constanţa
Tel. 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232, 0725.256.239
Județe arondate: Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa

Centru Regional Cluj
Adresa: Str. Dorobanţilor, nr. 69, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel: 0725.256.233, 0725.256.234
Județe arondate: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj

Centru Regional Dolj
Adresa: Str. Nicolae Romanescu, nr. 39, Craiova, judeţul Dolj
Tel./Fax: 0251.425.008, 0725.256.221, 0725.256.222
Județe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea

Centru Regional Galaţi
Adresa: Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galaţi, judeţul Galaţi
Tel./Fax: 0236.414.102, 0725.256.225, 0725.256.226
Județe arondate: Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea

Centru Regional Iaşi
Adresa:Str. Al. Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iaşi, judeţul Iaşi
Tel. /Fax. 0232.273.070, 0725.256.229, 0725.256.230
Județe arondate: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Centru Regional Timiş
Adresa: Calea Buziaşului, nr. 11A, Cladire Ob.6A, Timisoara, judeţul Timis
Tel/Fax: 0725.256.228
Județe arondate: Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş

Centru Regional Tulcea
Adresa: Iberom Business Center Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, judeţul Tulcea
Tel./Fax. 0240.535.029, 0725.256.237, 0725.256.238
Județ arondat: Tulcea