Stadiul absorbției la nivelul POP 2007-2013

Prezenare POP 2007-2013

Site POP Site MADR


Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013 (PO P) 

 Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) 2007 - 2013 a fost elaborat de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în conformitate cu articolul 17(3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, în urma unui proces de consultare a agenţilor socio-economici, autorităţilor publice centrale şi locale, sindicatelor, ONG-urilor şi organizaţiilor profesionale. În continuarea procesului

început cu elaborarea Planului Naţional Strategic (PNS), au avut loc alte câteva întâlniri cu factorii interesaţi, Comisia Europeană şi alţi parteneri în vederea realizării Programului Operaţional, cu contribuţia grupurilor tematice de lucru înfiinţate în acest scop.

Planul Naţional Strategic, pentru perioada 2007-2013, este elaborat în conformitate cu Politica Comună de Pescuit şi politica de guvernare a României pentru dezvoltarea sectorului. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit în România şi a unei strategii specifice care a fost dezvoltată având ca punct de plecare strategia propusă de Planul Naţional Strategic.

Viziunea strategică exprimată în Planul Naţional Strategic pentru Pescuit este următoarea: “Un sector piscicol competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură care ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.”
În baza principalelor concluzii ce au reieşit în urma analizei, un element important al viziunii strategice îl reprezintă şi promovarea calităţii vieţii. Următorii indicatori de impact pot măsura îndeplinirea acestei viziuni strategice:

  • Creşterea competitivităţii sectorului (creşterea valorii adăugate, creşterea productivităţii);
  • Locurile de muncă create sau menţinute în cele trei sub-sectoare (flota Mării Negre, acvacultură şi pescuit în apele interioare) precum şi în industria de procesare şi în zonele pescăreşti;
  • Adaptarea capacităţii de pescuit.

Programul operaţional contribuie la realizarea acestei viziuni strategice prin patru obiective generale:

  • Dezvoltarea competitivităţii şi durabilităţii sectorului piscicol primar;
  • Dezvoltarea pieţei pentru produsele sectorului piscicol;
  • Susţinerea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste zone;
  • Susţinerea unei implementări adecvate a PO în cadrul PCP.

Alocare financiaraL 261 575 500.71 euro

Documente program:

pdfProgramul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 

Contact POP

Contact POP


SEDIUL CENTRAL - Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP
Adresa: B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti
Tel: 021.307.98.02
Fax: 021.307.24.74

Centru Regional Braşov
Adresa: International Trade Center, Str.Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov, Jud. Braşov
Tel/Fax: 0268.546.511, 0725.256.235, 0725.256.236
Județe arondate: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu

Centru Regional Bucureşti
Adresa: Str. Mihai Eminescu, nr. 6, Buftea, judeţul Ilfov
Tel./Fax: 021.350.11.61, 0725.256.223, 0725.256.224 
Județe arondate: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti

Centru Regional Constanţa
Adresa: Str. Capitan Petre Romulus nr. 7 bis, Constanţa, judeţul Constanţa
Tel. 0241.511.580, 0725.256.231, 0725.256.232, 0725.256.239
Județe arondate: Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa

Centru Regional Cluj
Adresa: Str. Dorobanţilor, nr. 69, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel: 0725.256.233, 0725.256.234
Județe arondate: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj

Centru Regional Dolj
Adresa: Str. Nicolae Romanescu, nr. 39, Craiova, judeţul Dolj
Tel./Fax: 0251.425.008, 0725.256.221, 0725.256.222
Județe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Vâlcea

Centru Regional Galaţi
Adresa: Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galaţi, judeţul Galaţi
Tel./Fax: 0236.414.102, 0725.256.225, 0725.256.226
Județe arondate: Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea

Centru Regional Iaşi
Adresa:Str. Al. Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iaşi, judeţul Iaşi
Tel. /Fax. 0232.273.070, 0725.256.229, 0725.256.230
Județe arondate: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Centru Regional Timiş
Adresa: Calea Buziaşului, nr. 11A, Cladire Ob.6A, Timisoara, judeţul Timis
Tel/Fax: 0725.256.228
Județe arondate: Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş

Centru Regional Tulcea
Adresa: Iberom Business Center Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, judeţul Tulcea
Tel./Fax. 0240.535.029, 0725.256.237, 0725.256.238
Județ arondat: Tulcea