Stadiul absorbției la nivelul PNDR 2007-2013

Prezenare PNDR 2007-2013

Site AFIR Site MADR


Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 stabileşte politicile şi actiunile de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 în domeniile agricol, silvic şi dezvoltare rurală. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3831 din data de 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 în România are la bază Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurală, elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR.

PNDR 2007 - 2013 pune accent deci pe aspecte precum competitivitate, mediu, calitatea vietii, având ca obiective generale:

  • Creşterea competitivitătii sectoarelor agricol şi forestier,
  • Îmbunătătirea mediului rural,
  • Îmbunătătirea calitătii vietii şi diversificarea economiei rurale;
  • Demararea şi functionarea initiativelor de dezvoltare locală (LEADER).

Alocare financiara: 8,12 miliarde de euro

O politică de dezvoltare rurală echilibrată nu este o opţiune pentru viitor, ci o necesitate, cu atât mai mult având în vedere faptul că problema dezvoltării agriculturii şi a spaţiului rural are conotaţii naţionale importante şi reprezintă o problemă extrem de complexă şi de actualitate în România. Tocmai în vederea unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu durabile a zonelor rurale, şi pornind totodată de la diagnoza socio-economică a spaţiului rural au fost lansate o serie de măsuri din cadrul PNDR, acestea venind să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a spaţiului rural.

Astfel, începând cu anul 2008 au fost lansate în mod gradual următoarele măsuri:

111 “Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”
112 „Instalarea tinerilor fermieri”
121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”
122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii”
123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” împreună cu cele trei scheme de ajutor de stat XS 13/2008, XS 28/2008 şi N578/2009
125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”
141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”
142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”
143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”
221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”
211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”
212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”
214 „Plăţi de agro-mediu”
215 „Bunăstarea animalelor”
312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”
313 „Încurajarea activităţilor turistice”
322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale”
4.1 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”
421 "Implementarea proiectelor de cooperare"
431.1 „Construcţie parteneriate public-private”
431.2 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”
511 „Asistenţă tehnică”
611 „Plăţi complementare directe”.

Documente program:

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2007-2013

 

Contact PNDR

Contact AFIR


 AGENȚIA PENTRU FINAN ȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE (2007-2013)


Sediul Central - București

Str. Stirbei Vodă, nr. 43, sector 1, București