Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului, și sprijină implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații, energie (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility).

CEF acordă prioritate conexiunilor lipsă din sectorul transporturilor vizând accelerarea investițiilor în domeniul rețelelor transeuropene, în special în finalizarea coridoarelor de transport la nivel european și urmărește să mobilizeze finanțarea provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat.

Pachetul financiar aferent CEF pentru cele trei sectoare, pentru perioada 2014 – 2020, este de aproximativ 33,2 miliarde EURO, pentru toate Statele Membre.

Din acest buget, România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 miliarde Euro pentru investiții în infrastructura de transport, pentru proiectele finanțate în cadrul anvelopei Fondului de Coeziune, în acest caz rata de cofinanțare din partea UE putând ajunge până la 85% din valoarea totală a proiectului.

România a reușit să transmită către INEA un număr suficient de proiecte care prin valoarea de finanțare acceptată de către INEA, au acoperit în totalitate bugetul alocat, mai mult decât atât, România a înregistrat un excedent de finanțare dacă ținem seama și de proiectele transmise și acceptate la finanțate din anvelopa generală CEF Transport.

Pentru bugetul general, România nu are restricții privind sumele pe care le poate accesa, proiectele depuse spre finanțare intrând în competiție cu proiecte din alte State Membre. În acest caz, rata de cofinanțare nu depășește 50%, pentru proiecte de asistență tehnică, respectiv 35% pentru proiectele de lucrări.

Astfel, oricare beneficiar care respectă încadrarea în cerințele regulamentului și are un proiect care contribuie la atingerea obiectivelor CEF, poate aplica la finanțare, cu mențiunea că atât beneficiarii privați cât și cei cu statut de autoritate publică vor fi supuși aceleiași proceduri de evaluare a aplicațiilor, rolul statului membru fiind de a valida aplicația de finanțare din punct de vedere al coerenței proiectului cu strategia națională/sectorială.

Statul Membru avizează aceste aplicații (Art. 9 din Regulamentul (UE) nr.1316/2013), prin intermediul autorității naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și financiare a CEF.

Prin validarea aplicațiilor, Statul Membru își asumă încadrarea proiectului în politicile europene și naționale, indiferent de natura beneficiarului (public sau privat), dar și faptul că va verifica/certifica implementarea și rezultatele proiectului.

Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități publice sau private) la Comisia Europeană - Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA).

Conform 642/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) asigură prin Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem, coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Connecting Europe Facility (CEF) pentru perioada 2014-2020 și avizează formularul A2.3 (acordul statului membru).

Autoritățile naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și/sau financiare CEF la nivel sectorial, în baza unor protocoale încheiate cu MFE sunt: Ministerul Energiei pentru CEF Energie, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale prin Organismul Intermediar pentru Societatea Informațională pentru CEF Telecom și Ministerul Transporturilor prin Organismul Intermediar Transport pentru CEF Transport.

Atenție! Înainte ca MFE să avizeze formularul A 2.3 care reprezintă Acordul Statului Membru necesar oricărui beneficiar român pentru a transmite aplicațiile spre evaluare către INEA, este necesar emiterea avizului de oportunitate de către autoritățile naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și/sau financiare CEF la nivel sectorial, menționate mai sus!

 

APELURI DE PROIECTE & PROIECTE ACCEPTATE/PROPUSE LA FINANȚARE

 

CEF ENERGIE

2014 - Primul apel (5 mai 2014 – 19 august 2014)

FEED for 3 Compresor Stations in the corridor PCI 7.1.5 – Romanian section” (elaborare proiect tehnic), în valoare totală de 1.519.342 euro. Beneficiarul proiectului este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

2015 - Al doilea apel (30 iunie 2015 – 14 octombrie 2015)

Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria- Austria, SMG Podişor-Horia şi 3 staţii de comprimare (Jupa, Bibeşti şi Podişor) – BRUA - Etapa 1, în valoare totală de 448 milioane Euro. Beneficiarul proiectului este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.

       2017 - Apelul de proiecte (26 aprilie 2017 – 12 octombrie 2017)
 
INEA a selectat pentru finanțare proiectul ”Internal line between Cernavoda and Stâlpu (PCI 3.8.4)” beneficiar  "Transelectrica" SA,  în valoare totală de 63.570.000 euro din care contribuție CEF 27.085.000 euro, reprezentând 40% din suma totală a investiției.
 

 

CEF TELECOM

     2014 - Primul apel (30 April 2014 – 27 August 2014)

Romanian Safer Internet Generic Services – A Better and Safer Online Environment”, în valoare totală de 508.304 euro, beneficiar Organizația Salvați Copiii.

2015- Primul apel (30 octombrie 2015 - 19 ianuarie 2016)

”Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed internet”, în valoare totală de 80.304 euro, beneficiar Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

”GOVeIn European eInvoicing Project: implementation of the European electronic invoice within the Public Health area", în valoare totală de 31.000 euro, beneficiar Universitatea de Vest Timișoara;

”Digital Education and Prevention for a Safer an Better Internet Environment” în valoare totală de 508.440 euro, beneficiar Organizația Salvați Copiii.

2016 – Primul apel (3 martie 2016 – 19 mai 2016)

”Soluții e-Procurement în România – Consolidarea utilizării DUAE și integrare a serviciului e-Certis” (propus la finanțare), în valoare totală de 368.365 euro, beneficiar parteneriatul între Agenția pentru Agenda Digitală a României, Agenția Națională de Achiziții Publice, Deloitte Audit România și Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Romanian Electronic System for interconnection of National Trade Register Office with BRIS” depus de ONRC beneficiază de un buget de 410.350 euro, finanțarea CEF fiind de 75%.

             2016 – Al doilea apel (12 mai 2016 - 15 septembrie 2016)

“Soluţii de interconectare la nivel trans-european-implementarea unui Access Point Delivery”, depus de către un parteneriat între Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Indeco Soft, ARIES Transilvania, certSIGN, beneficiază de un buget total de 494.680 euro, finanțarea CEF fiind de 75%.

             2016 – Al treilea apel (20 septembrie 2016 - 15 decembrie 2016)

“Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”, depus de Centru Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, beneficiază de un buget total de 1.158.865 euro, finanțarea CEF fiind de 75%.

”IRI for Europe” depus în cadrul unui parteneriat de către ONRC. beneficiază de un buget total de 1.532.631 euro, finanțarea CEF fiind de 75%.

            2017- Primul apel (28 februarie-18 mai)

“Open Source Health Care Insurance Gateway for EESSI (OSHIG)”, depus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, beneficiază de 75% finanțare CEF având un buget total de 1.247.534 euro.

”Operation and Maintenance for Romanian BRIS Access Point” depus de ONRC beneficiază de un buget de 45.990 euro, finanțarea CEF fiind de 75%.

           2017 - Al doilea apel ( 6 mai -21 septembrie)

„Cyber Exchange”, depus de Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT.RO, beneficiază de 75% finanțare CEF având un buget total de 550.726 euro;

          2017 – Al treilea apel (28 iunie-28 noiembrie)

“Enriching Europeana with user transcriptions and annotations (Enrich Europeana)” depus în parteneriat de AIT Austria (7 parteneri), cu o valoare totală de 916.336 euro (cofinanțare CEF 75%) beneficiarul român Biblioteca Judeţeană Octavian Goga având o finanțare CEF de 17.013 euro.

“Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain”, depus în parteneriat cu o valoare totală de 1.883.715 euro, (75% finanțare CEF) beneficiarul român Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială Mihai Drăgănescu, având o finanțare CEF de 242.192 euro.

        2018 – Primul apel de proiecte (22 februarie- 15 mai)

“Europeana Archaeology”, parteneriat condus de Vilnius University, Faculty of Communication (16 parteneri) în care beneficiarul român este Institutul Naţional al Patrimoniului – în evaluare;

„Europeana Common Culture”, parteneriat condus de Europeana Foundation Haga (23 parteneri) în care beneficiarul român este Institutul Naţional al Patrimoniului – în evaluare;

„BIK RO 2020 - Creating positive change through digital education”, depus de Organizaţia Salvaţi Copiii – în evaluare.

       2018 – Al doilea apel de proiecte (03 mai – 15 noiembrie 2018)

”Geo–harmonizer: EU–wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on OSGeo and Machine Learning”, beneficiar TERRASIGNA SRL cu un buget de 465.985 euro, finanțarea CEF fiind de 75%

 

CEF TRANSPORT

2015 - Apelul 1 (noiembrie 2014 - februarie 2015)

România a primit finanțare pentru un număr de 11 proiecte (TRANSPORT_CEF_apel 1), majoritatea vizând investiții în infrastructura de transport feroviar și îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Dintre acestea, 7 proiecte sunt finanțate din cadrul Anvelopei de Coeziune (co-finanțare 85%);

Valoarea totală a celor 11 proiecte aprobate este de 848.094.049 euro, din care finanțare CEF 716.062.431 euro

2016 - Apelul 2 (4 noiembrie 2015 – 16 februarie 2016)

România a primit finanțare pentru un număr de 10 proiecte (TRANSPORT_CEF_apel 2), dintre care 9 sunt finanțate din cadrul Anvelopei de Coeziune. Domeniile vizate sunt: reabilitarea infrastructurii de cale ferată, îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și în porturile maritime, sisteme de transport sigure, noi tehnologii și inovații.

Valoarea totală a celor 10 proiecte aprobate este de 611.265.480 euro, din care finanțare CEF 501.226.173 euro.

Dintre acestea, proiectul „Setup and ITS connectivity of safe and secure truck parking areas in Romania along the TEN-T Core Network Corridors” în valoare totală de 5 milioane euro este finalizat.

      2017 - Apelul 3 ( 13 octombrie 2016 - 07 februarie 2017)

România a primit finanțare pentru un număr de 6 proiecte (TRANSPORT_CEF_apel 3), finanțate în cadrul Anvelopei de Coeziune. Domeniile vizate sunt: reabilitarea infrastructurii de cale ferată, sisteme de transport sigure, noi tehnologii și inovații.
Valoarea totală a celor 6 proiecte aprobate este de 12.751.411 euro, din care finanțare CEF 10.683.184 euro.

De asemenea în 2017 INEA a aprobat pentru finanțare din bugetul alocat PSA (Program Support Action ) doua aplicații în parteneriat european , în care CNCF CFR SA este beneficiarul român:

1. ”Sprijin pentru înfiinţarea şi implementarea coridorul de transport feroviar de marfă nr. 7 „Orient/Est-mediteraneean” în valoare de 104.700 euro

2. ”Sprijin pentru înfiinţarea şi implementarea coridorului de transport feroviar de marfă nr. 9 „Rin- Dunăre” în valoare de 136.213 euro, ambele beneficiază de finanțare CEF 100%.

     Apelul de proiecte Blending I ( 08 februarie - 14 iulie 2017)

Scopul acestui apel pilot de proiecte este de a maximiza efectul implicării mediului privat și a capitalului privat în implementarea proiectelor CEF Transport, urmărind, în același timp, obiectivul final al programului CEF, și anume finalizarea rețelei de bază TEN-T și a Coridoarelor până în 2030 și Rețeaua globală până în 2050.
Apelul a avut alocat un buget de 1 miliard de euro și a continuat și în 2018 cu Blending II apel care a fost deschis pe 8 februarie 2018.

România a avizat favorabil pentru a fi transmise către INEA în vederea evaluării 2 proiecte dintre care unul singur a primit finanțare –

“Central European Ultra Charging” în acest proiect european implementat în parteneriat, beneficiarul român OMV Marketing SRL, beneficiază de o finanțare CEF de 111.000 euro (20%) și un buget total de 555.000 euro.

     CEF Transport 2018 - Apelul 4 ( 17 mai 2018 - 24 octombrie 2018)

Domeniile vizate de apelul de proiecte au fost digitalizare, sisteme de transport sigure și multimodalitate . România a avizat favorabil pentru a fi transmise către INEA în vederea evaluării 5 proiecte:

1.Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată Coşlariu-Cluj Napoca- beneficiar CN CFR SA;

2. CROCODILE 4.0 – beneficiar CNAIR SA;

3. Platforma Europeană ITS 2– proiect în parteneriat(24 parteneri) partenerii români fiind CNADNR SA, ITS România și ELECTRONIC SOLUTIONS;

4. International Bucharest Intermodal Terminal – beneficiar Bruckner Investments SRL;

5. sAFE After–market eCall for Europe – beneficiar Universitatea Româno–Americană.