Scurta descriere proiecte de infratire institutionala

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituţiile sale, să acorde asistenţă prin proiecte de înfrăţire instituţională, in baza contractelor de înfrăţire instituţională incheiate intre institutiile donatoare de asistenta tehnica si beneficiarul de asistenta tehnica.

Principiile care stau la baza implementării proiectelor de twinning şi modul de lucru sunt prezentate în Manualul de Twinning elaborat de Comisia Europeană.

Cadrul legal general pentru reglementarea participării României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de donator de asistenţă este reprezentat de:

  • OUG 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitatea de donator de asistenţă tehnică, cu modificarile si completarile urmatoare;
  • HG nr. 723/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 196/2008.

Pot acorda asistenta tehnica prin proiectele de înfrăţire instituţională, urmatoarele categorii de donatori:

  • instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • instituţii din România acreditate de Comisia Europeană (Mandated Body) ♦ persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care ulterior sunt acreditate de Comisia Europeană să implementeze proiecte de înfrăţire instituţională;

Modalitati de acordare a asistentei tehnice:

  • depunerea unei oferte complete din partea potentialului donator de asistenta tehnica;
  • participarea în consorţiu alături de alt Stat Membru;
  • depunerea unei oferte parţiale în calitate de partener junior;
  • propunerea unor experţi pe termen scurt

Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Nerambursabile indeplineste rol de:

1. Punct National de Contact pentru înfrăţire instituţională (PNC) - responsabil cu promovarea, dezvoltarea şi coordonarea activităţii de participare a României la proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de furnizor de asistenţă;
2. Autoritate Administrativă de Infrăţire Instituţională (AAII) - responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională în care România are rol de furnizor de asistenţă tehnică. Deasemenea, verifică şi avizează din punct de vedere procedural ofertele de înfrăţire elaborate de autorităţile române, ce vor fi înaintate Punctului Naţional de Contact spre a fi transmise CE sau către autorităţile administrative din ţările beneficiare.

 

Twinning update

Manual twinning versiunea 2022

Extension flexibility measures twinning contracts - january to june 2021

National Contact Points 'Institution Building' - Member States - january 2021

List of mandated bodies manual 2017 - update 2021

Extension flexibility measures

FAQ Coronavirus

Manual twinning versiunea 2020

List of Mandated Bodies - 2018

National Contact Points “Institution Building”

ENI Twinning National Contact Points in the Neighbourhood - Programme Administration Offices (PAOs) – 28 May 2018 (including Belarus and Palestine)

National Contact Points “Institution Building” [Twinning] (Member States)

Circulation of fiches 2017

Proposals received 2017

Termenii de referinţă sunt ataşaţi sub formă de arhivă
Aplicaţiile se vor trimite la Punctele Naţionale de Contact, respectiv la adresele de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Termen: 17.11.2017
 

Proiecte twinning câștigate în 2017

Proiecte twinning închise în 2017

Manual twinning versiunea 2017

Mandated Bodies, Status only applicable to calls launched before 1st July 2017

National Contact Points 'Institution Building' - Member States - May 2017

Proposals received in 2016

 

Twinning pipeline

Twinning pipeline update January 2023

Pipeline ipa february 2021

Pipeline intpa february 2021

Pipeline eni february 2021

Pipeline update ipa july 2020

Pipeline update eni july 2020

Pipeline update devco july 2020

Pipeline eni march 2020

Pipeline ipa february 2020

Pipeline devco february 2020

Special January 2018 pipeline IPA

Special January 2018 pipeline ENI

Special July 2017 pipeline IPA

Special July 2017 pipeline ENI

Special February 2017 pipeline IPA

Special January 2017 pipeline ENI

Special December 2016 pipeline IPA

Special July 2016 pipeline IPA

Special July 2016 pipeline ENI

Special January 2016 Pipeline ENI

Special January 2016 Pipeline IPA

 

Alte informații

Cereri de ofertă și licitații ale Comisiei Europene

 

Pentru detalii suplimentare va rugam utilizati adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..