Rapoartele strategice - 2007-2013


RSN 2012

Raportul Strategic Național 2012 (RSN 2012) a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, Art. 29, privind obligaţia Statelor Membre de a transmite Comisiei Europene, până la sfârşitul anilor 2009 şi 2012, un raport conţinând informaţii privind stadiul implementării programelor operaţionale 2007-2013 cofinanţate din instrumente structurale, cu accent pe stadiul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite prin documentele europene și naționale de programare.

Raportul Strategic Naţional 2012 prezintă într-o manieră succintă stadiul implementării programelor operaţionale, precum şi contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, la implementarea obiectivelor politicii de coeziune prevăzute în Orientările Strategice Comunitare pentru Coeziune, precum şi la alte obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020.

Documentul descrie o serie de evoluţii socio-economice relevante înregistrate de la momentul elaborării documentelor de programare, surprinzând inclusiv impactul crizei economico-financiare asupra prevederilor CSNR. În ceea ce priveşte ţintele stabilite prin programele operaţionale, având în vedere faptul că numǎrul de proiecte finalizate este încǎ limitat, RSN 2012 se axează pe prezentarea rezultatelor aşteptate plecând de la indicatorii asumaţi prin proiectele contractate.

Documente anexate:

Raportul Strategic Național 2012 (RSN 2012)
Annexa IV revizuită - RSN 2012

 

RPE 2011(RO)

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

CE-RS 2010(RO)

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

CE-RS 2010(EN)

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

RSN 2009(RO)

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download

RSN 2009(EN)

Se pare ca aveti probleme cu vizualizarea PDF-urilor in acest browser: Dati click pentru download