Beneficiar: DELGAZ GRID S.A. (fosta E.ON Distribuţie România)

eon sen a


Proiect:
„Modernizare stații de transformare ale E.ON Distribuție Romania S.A. – Lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare a capacităților de producție suplimentare în scopul preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile în condiții de siguranță a funcționării S.E.N. – Stația 110/20 kV Hârlău, Stația 110/20 kV Pașcani, Stația 110/20 kV Gorban”

Valoare: 16.838.862,75 LEI, din care:
Contribuția Comisiei Europene (FEDR): 10.013.218,35 LEI
Contribuția publică națională (buget de stat): 1.767.038,53 LEI

Finanțat prin: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020

Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de distribuţie a gazelor naturale şi energiei electrice reprezintă obiective prioritare pentru România. Prin proiectul finanțat cu 16,8 milioane lei prin POIM au fost modernizate trei stații de transformare din județul Iași, cu un grad ridicat de importanță pentru sistemul energetic din regiunea 1 Nord-Est. 

Investiția e finanțată din Fondurile Europene Structurale și de Investiții și asigură creșterea siguranței preluării energiei electrice produse din resurse regenerabile prin diminuarea cantității de energie electrică nelivrată, reducerea numărului de întreruperi și a costurilor de mentenanță ale rețelei de distribuție.

Modernizarea celor trei stații de transformare 110/20 kV (Hârlău, Pașcani și Gorban) contribuie la reducerea:

  • cu 97% a frecvenței medii a întreruperilor în rețea, datorită lucrărilor de modernizare a celulelor de 110 kV și medie tensiune prin care vor fi eliminate refuzurile de acționare ale întreruptoarelor la celulele modernizate, respectiv refuzurile de acționare a circuitelor secundare la toate celulele;
  • cu 96% a duratei medii a întreruperilor în rețea, datorită Sistemului de Monitorizare, Control și Achiziții de Date (SCADA) care facilitează transmiterea în timp real la dispecer a informațiilor preluate din stațiile de transformare și intervenția rapidă pentru remedierea problemelor;
  • cu 71% a ENS (energie electrică nelivrată în sistem) prin scăderea atât a numărului de întreruperi, cât și a duratei acestora;
  • cu 6,67% a nivelului pierderilor tehnologice în interiorul stațiilor de transformare ce fac obiectul acestei investiții (față de nivelul înregistrat în anul 2015).