Site POST 2007-2013

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul POST

PREZENTARE

Programul Operational Sectorial "Transport" 2007-2013 este un instrument strategic elaborat pe baza obiectivelor Cadrului National Strategic de Referinta care stabileste prioritatile, obiectivele si alocarea financiara pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din Romania cu ajutor comunitar, in perioada 2007 - 2013.

Obiective specifice:
Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjuratorModernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabilePromovarea transportului feroviar, naval si intermodalSprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

Bugetul total este de aproximativ 5.044 Miliarde EUR din care:

 • Suportul financiar acordat de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională: 4.288 Miliarde EUR
 • Bugetul de Stat: 0,756 Miliarde EUR

Programul Operațional Sectorial „Transport" este structurat pe patru axe prioritare, ce cuprind domeniile majore de intervenție în cadrul cărora se pot finanța proiecte de transport:

 • Axa Prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu rețelele de transport ale UE;
 • Axa Prioritara 2 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de transport durabil;
 • Axa Prioritara 3 - Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor;
 • Axa Prioritara 4 - Asistenta Tehnica pentru POS-T.

 

Documente relevante

Documentul Cadru de Implementare al POSTfurnizează principalilor actori implicaţi (beneficiari, autorităţi publice, sindicate, societatea civilă, alte părţi interesate şi publicului în general) o imagine mai detaliată a scopului şi structurii POST.
Scopul DCI POST este de a prezenta, în principal, beneficiarilor:

 • Descriere detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare axă prioritară din POST,
 • Defalcarea fondurilor pe fiecare domeniu major de intervenţie,
 • Principiile privind depunerea cererilor de finanţare, criteriile de selecţie şi procedura de evaluare,
 • Indicatorii de monitorizare şi evaluare ai POST,
 • Sistemul de management şi control,
 • Procedura de modificare a DCI.

pdfProgramul Operaţional Sectorial Transport 

pdfDecizia CE de aprobare a POST

pdfOrdinul MFE de aprobare a DCI POST

pdfEvaluarea Strategica de Mediu (SEA) pentru POST 2007 – 2013

pdfRaport de Mediu POST final

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte AM POST

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Date de contact:

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, Cod poştal 010873, București
Telefon: 0750032260
Fax: 021/311.05.65
Adresa de e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conducerea AMPOST
Director General Adjunct: Ionuț Micu