PREZENTARE

Programul Operațional Sectorial Asistență Tehnică (POAT 2007-2013) 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) are un caracter orizontal pentru că asigură procesul de implementare a instrumentelor structurale în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităţilor dintre Statele Membre şi Comisia Europeană, conform prevederilor din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune denumit Regulamentul General.

Obiectivul general

 • Sprijinul procesului de coordonare în vederea implementării şi absorbţiei eficace, eficiente şi transparente a instrumentelor structurale în România.

Obiective specifice:

 • Sprijin pentru coordonarea şi implementarea eficientă şi eficace a instrumentelor structurale în perioada 2007-2013 şi pregătirea următoarei perioade de programare 2014-2020.
 • Diseminarea sistematică la nivel naţional a mesajelor generale cu privire la Instrumentele Structurale şi implementarea Planului de Acţiuni al ACIS pentru comunicare conform Strategiei Naţionale de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Întrucât programul răspunde unor nevoi identificate pentru întregul sistem de management şi implementare a instrumentelor structurale, comune în unele cazuri pentru mai multe categorii de actori, programul este prin natura sa orizontal.

Celelalte Programe Operaţionale (PO) pot primi sprijin în cadrul POAT în vederea implementării operaţiunilor care vizează părţile implicate în două sau mai multe programe operaţionale. În acelaşi timp, POAT oferă sprijin sporit procesului de coordonare şi sistemului de control financiar şi audit.

Împreună cu celelalte Programe Operaţionale, POAT va contribui în mod substanţial la realizarea priorităţii tematice identificate în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, şi anume “Construirea unei capacităţi administrative eficace”.
Strategia POAT are la bază angajamentele asumate de către Guvernul României prin intermediul Documentului de Poziţie Complementar pentru Capitolul 21 “Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale” şi progresele înregistrate în implementarea Planului Unic de Acţiuni pentru îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană (fonduri de pre-aderare şi instrumente structurale), adoptat de către Guvern în 2005 cu modificările ulterioare. În elaborarea POAT s-au avut în vedere proiectele finanţate din programele de pre-aderare având drept obiectiv consolidarea capacităţii administrative pentru gestionarea fondurilor nerambursabile ale Uniunii Europene.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică este un program cu cerere deschisă de proiecte cu depunere continuă în perioada februarie 2008 - iunie 2015.

Documente relevante

Documentul Cadru de Implementare al POAT (2007-2013) prezintă o descriere a domeniilor majore de intervenţie prevăzute în cadrul axelor prioritare ale acestui program operaţional, precum şi aspecte privind implementareape următoarele paliere:

 • principii de aplicare, eligibilitate şi aprobare a proiectelor
 • perioada orientativă pentru înaintarea proiectelor
 • tipul de cerere de propuneri de proiecte
 • indicatorii de monitorizare
 • lista beneficiarilor şi grupurilor ţintă
 • procedura pentru modificarea Documentului Cadru de Implementare a POAT

Documentul Cadru de Implementare al POAT menţionează lista operaţiunilor orientative pentru fiecare axă prioritară/ domeniu major de intervenţie, activităţile eligibile, cheltuielile eligibile şi planul financiar detaliat pentru 2007-2013, precum şi o serie de aspecte privind implementarea POAT.

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

 

Contacte AM POAT

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Date de contact: (POAT 2007-2013)

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Ministerul Fondurilor Europene

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office

Intrarea în str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București

Director general adjunct: doamna Mihaela Saragea (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Email secretariat: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon secretariat: 0372.614.303

Fax: 0372.838.506

Pentru îndrumări privind completarea Cererii de finanțare sau probleme privind implementarea programelor finanțate din POAT completați Formularul de Helpdesk de mai sus sau scrieți-ne pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pentru subiecte legate de nereguli completați Formularul de Nereguli de mai sus sau scrieți-ne pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.