Site POR 2007-2013

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul POR

PREZENTARE

Programul Operațional Regional (POR 2007-2013) are ca obiectiv general dezvoltarea regională din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi contribuie împreună cu Programul Operaţional Sectorial Transport, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională şi ale Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.

Programul Operaţional Regional a fost elaborat conform principiului european al subsidiarităţii, în baza strategiilor de dezvoltare regionale și se adresează regiunilor de nivel NUTS II în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1059/2003 de clasificare statistică a unităţilor teritoriale, care corespund celor 8 Regiuni de dezvoltare ale României.

Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea dezvoltării regiunilor României din punct de vedere economic și social, durabil şi echilibrat teritorial și sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere și îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază.

Obiective specifice:

 • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin abordare policentrică
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor, în special centrelor urbane şi a legăturilor acestora
 • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
 • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
 • Implementarea POR va contribui la diminuarea disparităţilor interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale.
 • Dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale,

Axe prioritare tematice:

 • Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • Axa prioritară 6 – Asistenţă tehnică

Aceste axe prioritare sunt în concordanţă cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013.

Documente relevante

docDocumentul Cadru de Implementare al POR (2007-2013) prezintă o descriere a domeniilor majore de intervenţie prevăzute în cadrul axelor prioritare ale acestui program operaţional, precum şi aspecte privind implementareape următoarele paliere:

 • principii de aplicare, eligibilitate şi aprobare a proiectelor
 • perioada orientativă pentru înaintarea proiectelor
 • tipul de cerere de propuneri de proiecte
 • indicatorii de monitorizare
 • lista beneficiarilor şi grupurilor ţintă
 • procedura pentru modificarea Documentului Cadru de Implementare a POR

Documentul Cadru de Implementare al POR menţionează lista operaţiunilor orientative pentru fiecare axă prioritară/ domeniu major de intervenţie, activităţile eligibile, cheltuielile eligibile şi planul financiar detaliat pentru 2007-2013, precum şi o serie de aspecte privind implementarea POR.

 

Documente:

Programul Operaţional Regional (POR) 

Implementare

Ghidul Beneficiarului (POR 2007-2013)

 

AXA PRIORITARĂ 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - potențiali poli de creștere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:

 • Centre Urbane - Reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban - Ghid Apel 
 • Poli de dezvoltare urbană - Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri -  Ghid 

 • Poli de creștere - Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuințelor sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale - Ghid

DMI 1.2. – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe


AXA PRIORITARĂ 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură -  Ghid – Februarie 2009


AXA PRIORITARĂ 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale

DMI 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate - Ghid

DMI  3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale -  Ghid

DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență - Ghid

DMI 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă -  Ghid


AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local

DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală - Ghid

DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregatirea pentru noi activități - Ghid

DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - Ghid - Martie 2014


AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

DMI  5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe - Ghid Consolidat

DMI  5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale și pentru creșterea calității serviciilor turistice - Ghidul solicitantului DMI 5.2

DMI 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică

 • Operațiunea Crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin definirea și promovareabrandului turistic național -  Ghid
 • Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora -  Ghid
 • Operațiunea Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice - Ghid Promovare

Instrucțiuni AMPOR...

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte AM POR

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Date de contact AM POR 2007-2013

 

Autoritatea de Management POR (AM POR)

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel: 037 211 1413

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website: www.inforegio.ro

 

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CM POR)

Secretariatul CM POR
Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659
Fax: 0372 11 1636
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Organisme intermediare POR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)
Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, judet Neamt, cod postal 610125
Telefon: 0233 224167
Fax: 0233 218071
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.inforegionordest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)
Str. Anghel Saligny nr.24, Braila, judet Braila, cod postal 810118
Telefon: 0339 401018
Fax: 0339 401017
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adrse.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)
Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod postal 910164, Calarasi
Telefon: 0242 331769
Fax: 0242 313167
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)
Aleea Teatruluiu nr.1, Craiova, judet Dolj, cod poștal 200402
Telefon: 0251 411869/0251418240/0251414904
Fax: 0351463966/0351463967
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adroltenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)
Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod postal 300054
Telefon : 0256 491923,
Fax :0256 491981
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adrvest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)
Sat Radaia, Comuna Baciu, judeţ Cluj
Telefon: 0264 431550
Fax: 0264 439222
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.nord-vest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod postal 510093
Telefon: 0258 818616/int. 131
Fax: 0258 818613
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adrcentru.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureţti Ilfov (ADR Bucuresti Ilfov)
163-165 Mihai Eminescu Street, District 2, Bucharest
Telefon: 021 313 80 99
Fax: 021 315 96 65
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.adrbi.ro

Autoritatea Naţională pentru Turism
DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM - organismul intermediar pentru turism
Blvd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti
Tel: 0372 144 003
Fax: 0372 144 001