Site PODCA 2007-2013

Stadiul absorbţiei Fondurilor Structurale şi de Coeziune la nivelul PODCA

PREZENTARE

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA 2007-2013) 

 

Programul operațional dezvoltarea capacității administrative (PODCA) are ca obiectiv general crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în contextul evoluției socio-economice naționale.

Obiectivele specifice ale PODCA sunt transpuse în 3 axe prioritare:

 • Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, descentralizare
 • Axa prioritară 3: Asistenţă tehnică

Operațiuni orientative:

 • Reforma și managementul cunoaşterii, folosirea tehnologiilor inovative în administrație;
 • Studii și cercetări, exemple de reformă ale administrației locale din alte state membre;
 • Managementul reformei și furnizarea de echipament pentru reformare structuri manageriale;
 • Asistență tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituțională;
 • Asistență tehnică pentru planuri de formare profesională;
 • Training şi asistență tehnică pentru diseminarea bunelor practici;
 • Studii pentru dezvoltarea sistemelor informatice de monitorizare și evaluare.

 

Documente

pdfDocumentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013, versiunea a V a
pdfProgramul Operational ,,Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, revizia ianuarie 2012

 

Documente relevante

pdfDocumentul Cadru de Implementare al PODCA (2007-2013) prezintă o descriere a domeniilor majore de intervenţie prevăzute în cadrul axelor prioritare ale acestui program operaţional, precum şi aspecte privind implementareape următoarele paliere:

 • principii de aplicare, eligibilitate şi aprobare a proiectelor
 • perioada orientativă pentru înaintarea proiectelor
 • tipul de cerere de propuneri de proiecte
 • indicatorii de monitorizare
 • lista beneficiarilor şi grupurilor ţintă
 • procedura pentru modificarea Documentului Cadru de Implementare a PODCA

Documentul Cadru de Implementare al PODCA menţionează lista operaţiunilor orientative pentru fiecare axă prioritară/ domeniu major de intervenţie, activităţile eligibile, cheltuielile eligibile şi planul financiar detaliat pentru 2007-2013, precum şi o serie de aspecte privind implementarea PODCA.

pdfPolitica în domeniul securităţii informaţiei

pdfDocument informativ referitor la egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi achiziţiile publice, în contextul solicitării de finanţare din PO DCA

 

 

Rezultate

 • RAI

 • Materiale informative

 • Alte documente

Contacte AM PODCA

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


Date de contact: (PODCA 2007-2013)

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

 

Tel: 021 – 310 40 60 interior 11979 (secretariat)
Tel: 021 – 310 40 62 (helpdesk)

Fax: 021 – 310 40 61

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D (str.Cristian Popisteanu)