Studii și analize realizate prin asistență tehnică

Titlu Program operațional Cod SMIS Anul elaborării
Studii de caz: Alba-Iulia, Brăila, Cluj POAT 43814 2013
Creşterea competitivităţii şi specializare inteligentă în Regiunea Vest din România POAT 43277 2013
Planurile naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice-analiza SWOT a rezultatelor POAT 58586 2013
Analiza activităților de dezvoltare a capacității în administrația publică PODCA 40101 2013
Îmbunătățirea Cadrului Național de Pregătire și Implementare a Proiectelor de Investiții Publice POAT 47911 2013
Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Est - instrument de orientare și coordonare a programelor de finanțare dedicate dezvoltării economice regionale POAT 47984 2013
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-ucraineană Cooperare Teritoriala 2737 2013
SEA pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 Cooperare Teritoriala 2737 2013
Analiza teritorială a regiunii de graniță româno-moldovene Cooperare Teritoriala 2737 2013
SEA pentru Programul Operaţional Comun România -Republica Moldova 2014-2020 Cooperare Teritoriala 2737 2013
Evaluarea metodelor de informare utilizate prin POR POR 41085 2013
Raportul al proiectului de evaluare a axelor prioritare POSCCE POSCCE 23266 2013
Raport de evaluare privind evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 2010-2012 PODCA 40101 2013
Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Centru, Vest, Nord Vest POAT 5086 2013
Studiu privind comunicarea în domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional - regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Bucuresti - Ilfov si Sud-Vest Oltenia POAT 5086 2013
Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est POAT 5086 2013
Raport privind Prioritățile de Dezvoltare ale României POAT 48099 2012
EVALUAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU POS MEDIU POSM 38435 2012
Întocmire caiet de sarcini tip pentru realizarea de proiecte având ca obiect organizarea unor campanii de conştientizare 5086 POAT 5086 2012
Raportul de Evaluare Intermediară a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 9493 2011

Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării